Przegląd biznesu

Biznesplan

Nie ma świetnego biznesu bez wcześniejszego dobrego biznesplanu. Mądrze skonstruowany biznesplan pokazuje, w jaskrawym świetle to, czego można nie widzieć na od razu. Biznesplan piszemy albo samemu albo zlecam, tym niemniej, czasem lepiej porządnie się do niego przygotować, bowiem jak na dłoni widać będzie nasze niekompetencje, jeżeli nie będziemy mieć solidnego biznesplanu w ręku. Wiadomo, że można skorzystać za opłatą, z pomocy firm, które profesjonalnie zajmują się pisaniem biznesplanów. Wykonają one wywiad gospodarczy, a także ocenią ryzyko i szanse jak również strony, zarówno te mocne jak i słabe. Podstawą dobrego biznesplanu jest bowiem rzetelnie przeprowadzona analiza SWOT czyli po angielsku strenghts, czyli strony silne, weaknesses, czyli strony słabe, opportunities, czyli szanse i threats, czyli zagrożenia. Po dokładnym zaanalizowaniu rynku, na jakim chcemy działać, można stworzyć analizę SWOT i napisać biznesplan, który będzie naszą bronią w walce o swoje miejsce na rynku.