Przegląd biznesu

Dokumenty

Procesy, aby założyć własny interes w Polsce to niestety sprawa nieco skomplikowana. Początkowe pomysły, by można było załatwić wszystko przy jednym okienku, niestety choć rewelacyjne, nie zdały egzaminu z powodu gnuśności urzędników, którzy zamiast szkolić się, woleli po prostu nie wyrazić na to zgody. Na początku musimy się udać, gdy już mamy nazwę, wiemy jaki będziemy biznes prowadzić, to wpis do ewidencji gospodarczej. Robi się to w urzędzie miasta bądź urzędzie gminy. Podajemy wtedy nasze imię i nazwisko, nazwę firmy, a także PESEL, NIP oraz adresy i rodzaj działalności, który jest zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, a także miejsce, gdzie tę działalność będziemy prowadzić. Krok kolejny to Główny Urząd Statystyczny, gdzie otrzymamy potrzebny numer REGON. Krok trzeci to bank. Musimy bowiem sobie otworzyć konto bankowe, na firmę oczywiście. Kroki następne kierujemy do urzędu skarbowego po numer NIP dla firmy. Krok kolejny to ZUS w celu ustalenia stawek ubezpieczeń.